આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો તથા જાણૉ ક્યા જોઇશે ડોક્યુમેન્ટ, આવકનો દાખલો કેવી રીતે અને ક્યાંથી મેળવશો ? – Income Certificate PDF Download

Income Certificate PDF Download: આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે ફોર્મ અને જરુરી ડોક્યુમેન્ટ વિશે જાણીયે। આવકનો દાખલો (પંચાયત) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ કેવીરીતે મેળવવું,આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે અરજી કરવાની રીત ઓફલાઇન કે ઓનલાઇન વગેરે જાણૉ તથા આવકનો દાખલો મેળવવા માટે કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઇશે તેના વિશે અને અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે શું કરવું તેના વિશે આજે વિગતે માહીતી મેળવી શું તો મિત્રો રાહ શેની જુઓ છો આજે જ જાણો અને આ રીતે મેળવો આવકનો દાખલો કે આવક અંગેનું પ્રાણપત્ર અને લ્યો સરકારી યોજનાઓનો લાભ તો ચાલો જાણીએ આ લેખથી આવકનો દાખલો મેળવવા અંગેની સંપુર્ણ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહીતી.

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો તથા જાણૉ ક્યા જોઇશે ડોક્યુમેન્ટ, આવકનો દાખલો કેવી રીતે અને ક્યાંથી મેળવશો ?

Table of Contents

Income Certificate PDF Download કરવા અંગે વિગતે જાણો

આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે વ્યક્તિ ને પોતાની કુલ આવક દર્શાવવાની રહે છે, જેમાં ખેતીની આવક, ધંધો કરતા હોય તો તેની આવક અને જો નોકરી કરતા હોય તો ફોર્મ નંબર 16-A ભરવાનુ રહે છે. આવકના પ્રમાણપત્ર ની જરુર કઈ કઈ જગ્યાએ પડી શકે એના વિશે પણ જાણીશું, કેવી રેતી ડાઉનલોડ કરશો તો એના વિશે આગળ જાણીશું, તમે આવકનું ફોર્મ ઘરે બેઠા તમારા મોબાઈલ ફોન ની મદદથી ભરી શકો છો તથા વધારે માહીતી આ આવકનો દાખલો Income Certificate PDF Download તો એના વિશે જાણીશું નીચે આપેલ લેખથી તથા

શા માટે જરૂરી છે આવકના દાખલો ? તો ચાલો જાણો ક્યાં ક્યાં પડે છે આ આવકના દાખલાની ?

 • આવકનો દાખલો દરેક વ્યકતિ માટે અગત્યનું દસ્તાવેજ છે.
 • આપણે જ્યારે કોઇપણ સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, શાળા કે કોલેજમાં એડમિશન અથવા કોઇપણ પ્રકારની સહાય મેળવવા માટે આવકનું પ્રમાણપત્ર જરુરી રહે છે.
 • હાલામાં ગુજરાત સરકારની સરકારી યોજનાઓ નો લાભ મેળવવા માટે આવકનું પ્રમાણપત્ર અગત્યનું દસ્તાવેજ છે.
 • સરકાર દ્વારા મળતી કોઇપણ પ્રકારની શિષ્યવુર્તીનો લાભ મેળવવા માટે આવકના દાખલાની જરુર રહે છે.
 • શાળા અથવા કોલેજમાં એડમીશન મેળવવા માટે આ દાખલાની જરુર પડે છે.
 • કોઈપણ પ્રકારની લોન લેવા માટે આવકના દાખલાની જરુર પડે છે.
 • આવકના પ્રમાણપત્રની મદદથી કોઇપણ વ્યક્તિ કે કુટુબની વાસ્તવિક આવક નક્કી થાય છે.
 • સરકારના નિયમ મુજબ આવકનો દાખલો દરેક નાણાકિય વર્ષ માટેની તમારી વાસ્તવિક આવક ચકાશવા માટે નો સૌથી અગ્ત્યનુ દસ્તાવેજ છે. જેને અંગ્રેજીમાં Income Certificate કહેવામાં આવે છે.
 • જો તમે ઓનલાઈન અરજી કરો છો તો તમારે આ પુરવાની ઓરીજનલ નકલ સ્કેન કરી અપલોડ કરવાની રહેશે અને જો ઓફલાઈન અરજી કરવાના છો તો તમે તમામ દસ્તાવેજ ની પ્રમાણીત નકલ કરી આવકના ફોર્મ સાથે જોડી જમા કરાવી શકો છો.

આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઇશે કે ક્યા આધાર પુરાવા જોઇશે ?

આવકાના દાખલો કાઢવા માટેના ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ મેળવો અહીંથી

 • આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે ક્યા ક્યા ડોક્યુમેન્ટ જોઇશે તો ચાલો આપણે એના વિશે જાણીશું
 • રહેઠાણ અંગેના પુરાવાઓની પ્રમાણિત નકલ માટે આપણે- રેશન કાર્ડ, પાસપોર્ટ, લાઈટ બીલ, ડ્રાઈવિગ લાઈસન્સ માથી કોઇપણ એક ડોક્યુમેન્ટ
 • ઓળખનો પુરાવો માટે આધાર કાર્ડ, ચુટણી કાર્ડ, પાસપોર્ટ ની નકલ માંથી કોઇપણ એક હશે તો ચાલ્શે
 • કુટુંબના સભ્યોની વિગતો દર્શાવતું પત્રક
 • જો વ્યકતિ નોકરી કરતો હોય તો (ફોર્મ ૧૬-એ) વાળૂ પ્રમાણપત્ર જોઇશે.
 • જો વ્યક્તિ ધંધો કરતો હોય તો ધંધા ની બેલેન્સ શીટ કે પગાર પાવતી
 • અરજદાર જો ખેતી કરતા હોવ તો ૭/૧૨ અને ૮-અ ની નકલ
 • અરજદારનો તલાટી સમક્ષ રૂબરૂ જવાબ
 • પંચનામું
 • ધંધો/વ્યવસાયના પુરાવા- આવકના છેલ્લા વર્ષના સરવૈયાની નકલ તથા ઇન્કમટેક્ષની નકલ
 • જો પશુપાલન નો વ્યવસાય કરતા હોવ તો દુધ મંડળી નો દાખલો
 • આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે ડોક્યુમેન્ટ રજુ કરતા પહેલા તલાટી પાસે આવકના ફોર્મ માં જવાબ અને પંચકયાસ માં સહી સિક્કા કરાવી અને અન્ય વિગત ભરાવવી જરુરી

આવકના દાખલો માટે ઓનલાઈન અરજી ક્યાં કરવી? , ઓફલાઇન કે ઓનલાઇન ?

How to Download online Income Certificate ?

 • આવકનો દાખલો કેવી રીતે મેળવશો ઓનલાઇન / ઓફલાઇન તો આજે જાણો અહીંથી અને મેળવો આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર / દાખલો.
 • આવકનો દાખલો મેળવવા માટે ગુજરાત સરકારના ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ” https://www.digitalgujarat.gov.in/ ” પર તમે આવકના દાખલો મેળવવાની ઓનલાઇન અરજી કરી અને મેળવી શકો છો આવક અંગેનો આ દાખલો.

આવકનો દાખલો મેળવવા માટે ઓફલાઈન અરજી પ્રક્રીયા વિશે જાણૉ

 • તલાટી આવકનો દાખલો ફોર્મ pdf 2023 ની લિંક નીચે આપેલ છે જેના મદદથી આવકનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • આ અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કર્યા પછી આવકનો ફોર્મ ગ્રામ પંચાયત પર જઈ તલાટી પાસે ભરવાનું રહેશે અને સહી સિકકા કરાવવાના રહેશે ત્યારબાદ જરુરી ડોક્યુમેન્ટ જોડી તાલુકા પંચાયત ખાતે જઈ તમારુ ફોર્મ જમાં કરાવાનુ રહેશે.
 • તલાટી પાસેથી આવકનું ફોર્મમાં જવાબ-પંચકયાસ ભરાવતા સમયે ત્રણ પંચો રૂબરૂ હાજર જોઈશે અને ત્યારબાદ હવે સોગંદનામું ભરવાનું થતુ ન હોઈ તમારે તેના બદલે એકરાર નામું જાતે ભરી ફોર્મમાં નિચે તમારી સાઈન કરવાની રહેશે.
 • આવકના દાખલાનું ફોર્મ ભરી તમે તાલુકા પંચાયત ખાતે જમાં કરાવો.
 • ત્યારબાદ તમારો ત્યાં ફોટો પાડવામાં આવશે.
 • આવકાના દાખલા અંગે ફી ૨૦ રુપિયા જેટલી રહેશે,
 • ત્યારબાદ તમને તમારો આવકના દાખલા માં સક્ષમ અધિકારીની સાઈન થઇ જાય ત્યાર બાદ તમારુ આવકનું પ્રમાણપત્ર રુબરૂ મેળવી લો.

આવકનો દાખલો મેળવવા માટે કેવીરીતે કરશો ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રીયા જાણૉ

આવકનું પ્રમાણપત્ર માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા તમે ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલની મદદથી કરી શકશો તો ચાલો જાણીએ નીચેના સ્ટેપ મુજબ.

 • આવકના દાખલા માટે કેવીરીતે કરશો ઓનલાઇન અરજી તો જાણો મિત્રો સૌ પ્રથમ ડિજીટલ ગુજરાત પોર્ટલની મુલાકાત લો.
  ત્યારબાદ હોમપેજ પર તમને જમણી સાઈડ “Login” ઓપ્શન દેખાશે તેના પર ક્લિક કરો.
  જો તમે અગાઉ આ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલ ના હો તો “New Registration” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારા મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડ વગેરેની વિગત નાખી, તમારા મોબાઈલ્માં “OTP” આવશે જેને નાખી તમારી રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા ને પુર્ણ કરો.
  હવે તમને મળેલ યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ ની મદદથી આ પ્રોટલમાં લોગીન થાઓ.
  ત્યારબાદ “Request a New Service” બટન પર ક્લિક કરો.
  હવે તમને ગુજરાત સરકારની ઓનલાઈન સેવાઓ જોવા મળશે જેમાં Filter Service ઓપ્શન પર જઈ “Income Certificate” પસંદ કરો.
 • હવે તમારી સામે શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર (Panchayat Rural) માટે અલગ અલગ ઓપ્શન દેખાશે જેમાં તમે જે વિસ્તાર માટે આવકનો દાખલો મેળવવા માંગો છો તે પસંદ કરો.
  ત્યારબાદ “Continue to Service” બટન પર ક્લિક કરતા તમારો અરજી નંબર જનરેટ થશે જેને સેવ કરી રખો અને આગળ વધો.
 • હવે માંગ્યા મુજબની અરજદારની માહિતી ભરો ત્યારબાદ નોકરી અથવા ધંધાની આવકની વિગત ભરવાની રહેશે, ત્યારબાદ “Next” બટન પર ક્લિક કરી આગળ વધો.
 • હવે તમારે રહેઠાણના પુરવા, ઓળખના પુરાવા જેવા જરુરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
  છેલ્લે તમારા અરજી ફોર્મ ને સબમીટ કરાવી તેની પ્રિન્ટ નિકાળી રાખો
  ત્યારબાદ ઓનલાઈન ફી ચુકવણીના ઓપ્શન પર જઈ તમે નેટ- બેંકિગ અને ઈ-વોલેટ ની મદદથી આવકના પ્રમાણપત્ર માટેની અરજી ફી ભરી શકો છો.
 • તમારા અવકના દાખલાની ઓનલાઈન અરજી સબમીટ કર્યા બાદ અરજીનું સ્ટેટસ તમને SMS દ્વારા મળશે અને તમે અરજી નંબરની મદદથી પણ સ્ટેટસ ઓનલાઈન પોર્ટલ પરથી જોઈ શકશો.

ગ્રામ પંચાયત આવકના દાખલાનું ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ કરવા માટે તમે નિચે આપેલ લિંક છે જેની મદદથી ડાઉનલોડ કરો (Income Certificate Form PDF Download ‌

કરવા તથા આવકનો દાખલો ફોર્મ pdf કેવીરીતે કરશો ડાઉનલોડ ? (આવકનો દાખલોનું ફોર્મ pdf 2023)

Income Certificate PDF Download

શહેરી વિસ્તાર માટે આવકના દાખલા અંંગેનું ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે આવકના દાખલા અંંગેનું ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
આવકના દાખલા અંગે તમામ માહીતી તથા આવા અનેક પ્રમાણપત્ર ડાઉનલૉડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

આવકનો દાખલો મેળવવા અંગે લોકો દ્વારા પૂછતાં પ્રશ્નો અને જવાબો જાણૉ ?


૧. આવકનો દાખલો કેટલા વર્ષ સુધી માન્ય રહે છે?

 • આવકનું પ્રમાણપત્ર ૩ વર્ષ સુધી માન્ય રહે છે, ત્યારબાદ ફરિથી નિકાળવા અરજી કરવાની રહે છે.

૨. આવકના પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ક્યાં દસ્તાવેજ ની જરુર પડે છે?

 • આવક દાખલાનાં અરજી ફોર્મ સાથે તમારો રહેઠાણનો પુરાવો, ઓળખનો પુરાવો અને આવકના પુરાવા, તથા આધાર કાર્ડ, રેશન કાર્ડ,લાઈટ બીલ, એકરારનામું , જો વ્યકતિ નોકરી કરતો હોય તો (ફોર્મ ૧૬-એ) તથા તલાટીનું સહી સિક્કા વાળૂ ફોર્મ જેવા દસ્તાવેજો કે ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે.

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે આવકનો દાખલો કેવીરીતે મેળવવો કે કેવીરીતે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવું તેના વિશે તથા આવકનો દાખલો મેળવવા માટે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી તેના વિશે વિગતે માહીતી મેળવી તો આવી જ રીતે અન્ય દાખલાઓ કે પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે અમારી વેબસાઇટ Digital Gujarat Portal ની અવાર-નવાર મુલાકાત લેતાં રહો જેથી તમને આવનાર તમામ અપડેટ્સ મળતી રહે. આભાર…

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!